18.000 torsk bliver mærket i Østersøen

 

DTU’s forskningskutter Havfisken har i juni og august været på togt for at mærke torsk i farvandet omkring Bornholm. I alt er 1459 torsk blevet mærket i løbet af sommeren, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Den mindste torsk var 21 cm og den største var 75 cm. Fiskene bliver mærket for at undersøge alder, vækst og vandringsmønster, som man mangler oplysninger om for at kunne lave retvisende bestandsvurderinger.

Projektleder Karin Hüssy, som er seniorforsker ved DTU Aqua, håber, at rigtig mange mærkede fisk vil komme retur, når de bliver fanget af fiskere omkring Bornholm – helst dog først om et år eller tre, når de har vokset sig lidt større:

“Der er sket en række biologiske ændringer i Østersøen i de senere år, hvilke har medført at man ikke længere er i stand til at læse torskens alder og vækst ud fra deres øresten, som man ellers har gjort. Det giver udfordringer med bestandsvurderingen, og det gør det svært at forklare nogle af de udviklinger, som man ser ude i havet, såsom mangel på store torsk. Når de mærkede torsk genfanges og returneres, vil fangstpositionen give information om torskens vandringer, mens dens længde vil give os oplysninger om torskens vækst.”

DTU Aqua vil i løbet af de næste tre år stå for mærkning af cirka 4500 torsk i farvandene omkring Bornholm. I alt mærkes 18.000 torsk ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.

“Erfaringerne fra andre mærkninger viser, at mange fisk vil blive genfanget, så det bliver spændende. Der er aldrig lavet så omfattende en mærkning i Østersøen før,” siger projektleder, Karin Hüssy, DTU Aqua.

De første torsk i dansk farvand blev mærket i juni og der har allerede været genfangst af fire fisk, som er blevet fanget af en fisker fra Tejn, Bornholm.

Hele fisken skal retur
Ud over det ydre mærke, er fiskene også mærket med et “indre” mærke i form af et kemisk farvestof, der farver overfladen af fiskens øresten. Efter at farven er aflejret, vil den forblive synlig i ørestenen resten af fiskens liv, så man ved genfangsten kan se, præcis hvor meget ørestenen er vokset siden den blev mærket.

Fanger man en torsk med to orange mærker får man en ekstra dusør. Så har man fået en fisk i nettet eller på krogen, som også har et elektronisk mærke i form af en lille mini-sensor, der måler tryk og temperatur. Torsk mærket med disse elektroniske mærker har TO af de orange mærker i venstre side.

I alle havne på Bornholm, hvor der landes torsk, er der ophængt plakater med information om, hvad man skal gøre når man har fanget en mærket torsk. I havnene findes desuden skemaer til indrapportering af genfangsten. Der er opstillet frysere mærket med TABACOD (projektet navn) i fiskemodtagelsen i Rønne og Nexø havn, hvor de mærkede torsk bliver fragtet til med de øvrige landede torsk.