Alle aspekter skal tages med i biologisk rådgivning

Fiskeriforvaltning er langt mere kompleks i dag i forhold til for 20 år siden. Foto: Ulrik Jantzen

Der er langt mere kompleksitet i fiskeriforvaltning i dag end for bare 20 år siden

Verden har ændret sig markant de seneste 20-30 år. Det gælder også inden for erhvervsfiskeri og fiskeriforvaltning. Det er ikke længere tilstrækkeligt at kigge på, hvor mange fisk der er i et afgrænset havområde samt fiskeridødeligheden. Det hele er blevet langt mere komplekst.

– Hvis man kigger 20-30 år tilbage, så havde man et område, hvor man gennemførte en bestandsvurdering og kom med en rådgivning for et relativt stort havområde. Siden da er der kommet nye trends til. For det første kommer der flere forespørgsler om lukkeområder og lukkeperioder og der er større opmærksomhed på, at der kan forekomme flere bestande af samme art i samme område. Det kræver, at man har styr på, hvad der foregår indenfor forvaltningsområderne. Så vi var nødt til at forhøje indsatsen for at finde ud af, hvordan den rumlige, tidsmæssige dynamik af bestandene og fiskeriet er skruet sammen, siger Fritz Köster.

Derudover er der andre faktorer end fiskeriet, der spiller en rolle, når man skal vurdere en bestand i dag.

– For hvis du for eksempel får havvindmølleparker, så har det en direkte indflydelse på forvaltningen. Her er man ude i det, man kalder maritim fysisk planlægning. Så fiskerirelateret rådgivning er blevet mere kompleks, fordi man skal håndtere rumlige og tidsmæssige spørgsmål samt interaktioner med andre maritime aktiviteter, lyder det fra Fritz Köster.  

Flere aspekter 

I forhold til den model man brugte for 20-30 år siden, er der altså langt flere parametre at tage hensyn til i dag.

– Du skal have en idé om, hvad der sker i udvekslingen med de omgrænsende bestande. Tag for eksempel diskussionen om torsk i Østersøen. Vi ved nu, at den østlige bestand benytter Arkona-bassinet som gydeplads, og dette ligger i den vestlige torsks forvaltningsområde. I vores forskning kigger vi derfor også mere og mere på genetik og på vandringer. Så dagens bestandsvurdering er en del mere kompleks end den gamle bestandsvurdering, fortæller Fritz Köster.

Dertil kommer så klimatiske ændringer, som bevirker, at systemet er mere dynamisk, hvilket gør fremskrivning vanskelig.

– Med den kompleksitet vil jeg sige, at vores ressourcer til den biologiske rådgivning er utilstrækkelige i forhold til at  adressere alle vigtige processer, bestande og fiskerier parallelt. Danmark har kommercielle interesser i omkring 120 forskellige fiskebestande, så det er en prioriteringsopgave i samarbejde med Udenrigsministeriet og erhvervet, hvilke ting vi skal have øverst på listen, siger Fritz Köster.

Det store problem med et dynamisk system, som Fritz Köster ser det, er, at man kan løse et problem her og nu. Men om 10 eller 20 år kan det se anderledes ud.

– Så interaktionen mellem bestandene og fiskerierne, dynamikken inden og uden for forvaltningsområderne, dynamikken med andre aktører og klimatiske ændringer er kompleks. Der er ikke en statisk løsning, siger Fritz Köster, som dog stadig mener, at opgaverne kan blive løst, men det kræver samarbejde med andre.

– At det nu er komplekst, betyder ikke, at det er håbløst. Vi har rent faktisk positive erfaringer med alle områder. Det er dog ikke noget, et institut som vores kan løse alene. Vi er nødt til at samarbejde både nationalt men i høj grad også internationalt, hvor vi har behov for at dele opgaverne med vores søsterinstitutter, siger Fritz Köster, som på trods af ressourcemangel mener, at der er ressourcer nok til at adressere de mest presserende opgaver inden for fiskeriforvaltning og biologisk rådgivning.