Bag om projekt Minidisc

Projekt Minidisc begyndte i efteråret 2014 og havde som formål at bruge fiskernes egne idéer til at forsøge at minimere discarden i forskellige demersale fiskerier.

DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) stod bag projektet, som skulle undersøge, hvad det forestående discardforbud ville få af betydning for det demersale fiskeri i Danmark.

Projektet havde deltagelse af 14 fartøjer fra Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. De 14 fartøjer var fordelt på 12 demersale trawlere og to snurrevods fartøjer.

Under forsøget har de deltagende fartøjer haft biologer fra DTU Aqua med ude og fiske i perioder – blandt andet for at vise fiskerne, hvordan de skulle sortere de fangede fisk.

Al fangst med hjem

De 14 deltagende fartøjer i projektet benyttede de lovpligtige redskaber som reference, hvorefter de kunne eksperimentere med ændringer i redskaber og fiskeriets tid og sted. Al fangst blev registreret i E-logbogen for hvert træk – suppleret med kameraovervågning om bord.

Data fra forsøgene blev indsamlet af DTU Aqua, som nu er lige på trapperne med det endelige resultat.

Forsøgsfiskeriet foregik i både Nordsøen, Skagerrak og Østersøen.