Biologerne kommer ud i havnene

Fiskerne vil opleve, at der kommer biologer – uddannede og studerende – ud i fiskerihavnene for at komme tættere på fiskeriet. Det er en del af opgaverne for biologerne i Fisker-Forsker Netværket – det seneste samarbejdsprojekt mellem fiskere og forskere.

Se mere i videoen: