Brexit og betydningen for dansk fiskeri

Hvad gør vi, og hvad gør de? Seminar om Brexit og mulige konsekvenser for dansk fiskeri

Da den britiske premiereminister Theresa May i marts måned i år aktiverede artikel 50, begyndte uret at tikke. Ikke bare i Storbritannien, men i hele EU. To år er der nemlig sat af til de mange forhandlinger, før briterne efter planen træder ud af EU i marts 2019.

Dansk fiskeri har mange interesser i britisk farvand, og det er vigtigt at få placeret fiskeriet så højt oppe på forhandlingsdagsordenen som muligt.

Direktør for Danmarks Fiskeriforening PO, Niels Wichmann bød derfor torsdag i forrige uge på DanFish messen i Aalborg velkommen til et seminar om Brexit, og hvilke udfordringer det giver dansk fiskeri. Seminaret var arrangeret af Fisker-Forsker Netværket, som er organiseret af Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og DTU Aqua.

– Vi har vidst i lang tid efterhånden, at Brexit kommer, og det er vigtigt, at vi får gjort de danske forhandlere opmærksom på den betydning, som fiskeriet i britisk farvand har for dansk fiskeri, sagde Niels Wichmann og understregede, at britisk farvand har en enorm betydning for dansk fiskeri.

– Omkring 40 procent af de danske landinger kommer fra britisk farvand, og det repræsenterer omkring 30 procent af den samlede værdi, sagde Niels Wichmann.

Fælles bestande

Brexit-forhandlingerne er i gang i øjeblikket, men det er sikkert, at briterne melder sig ud af EU. Derfor er det vigtigt, at Danmark og det resterende EU tager stilling til, hvad der skal ske, når briternes udmeldelse er trådt i kraft.

– Når Brexit på et tidspunkt bliver en realitet, vil vi stadig have den situation, at vi har fælles bestande, og briterne vil stadig være underlagt den fælles videnskabelige rådgivning fra ICES. Vi er nødt til at have en fælles, koordineret forvaltning. Briterne ønsker at være helt sig selv, men det holder altså ikke i virkeligheden, lød det blandt andet fra Niels Wichmann på seminaret.

Splittet land

Birger Riis-Jørgensen, der er tidligere ambassadør i London og nuværende seniorrådgiver for blandt andet Anders Fogh Rasmussens public affairs-bureau Rasmussen Global, gav fra talerstolen på seminaret udtryk for, at Storbritannien er et splittet land i øjeblikket, hvor det er svært at blive enige om vejen frem mod Brexit.

– Det er svært for briterne, når der hele tiden kommer modstridende meldinger fra toppolitikerne. Theresa May sagde forleden, at de måske bliver nødt til at have en overgangsperiode efter marts 2019 for at få det hele på plads. Udenrigsminister Boris Johnson siger nej – vi skal gøre det på to år, sagde Birger Riis-Jørgensen og nævnte, at det britiske erhvervsliv er ved at blive utålmodige ved tanken om, at Brexit nærmer sig, og de ikke aner, om det bliver den hårde eller den bløde linje, der vinder.

– Det er især kommet bag på briterne, at tyskerne har meldt ud, at Det Indre Marked er langt mere betydningsfuldt for dem, end deres eksport til Storbritannien, som udgør 7,5 procent af tyskernes samlede eksport, sagde Birger Riis-Jørgensen.

Stædighed og stolthed

Som så mange andre har Birger Riis-Jørgensen også svært ved at forudse, hvordan Brexit-forhandlingerne ender. Men han håber, at briterne vågner op og ser realiteterne i øjnene.

– Jeg håber, 5-øren falder, og de finder ud af, at det her er alvor, og at der er en modpart, der har nogle krav. Jeg har et stort hjerte for briterne, men de har en egenskab, som ikke hjælper dem her. Stædighed, stolthed og udholdenhed. I denne situation er det ikke de bedste forudsætninger for at komme frem til et godt og fornuftigt resultat, lød det fra Birger Riis-Jørgensen.

Brexit kommer

For direktøren for Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Esben Sverdrup-Jensen, er der ingen tvivl om, at Brexit bliver en realitet, og at vi i Danmark og i dansk fiskeri er nødt til at forholde os til den virkelighed.

– Britisk zone er kæmpe stort og ikke til at komme udenom set fra fiskeriets synspunkt. Det er cirka en tredjedel af EU’s fiskefarvand, så vi er nødt til at forholde os til, at Brexit kommer. Vi havde forventet, at vi allerede nu havde været i gang med fiskeriforhandlingerne, men det kommer nok først i gang i det nye år, sagde Esben Sverdrup-Jensen.

De britiske fiskere blev lovet guld og grønne skove under Brexit-valgkampen, og de står også stejlt på nogle af punkterne.

– De vil gerne have mere kvote. De vil have råderet over 200 sømil-zonen. De vil genopbygge forarbejdningsindustrien, som er forsvundet. De vil ud af EU’s fiskeripolitik – altså ud af discard-forbuddet, som noget af det mest væsentlige, opremsede Esben Sverdrup-Jensen og påpegede, at der også er lys for enden af tunnelen.

– Den britiske fødevareminister, Michael Gove, udtalte, at der muligvis kunne blive adgang i britisk farvand for EU-fartøjer. Det gav en del støj, men det er usandsynligt, at der ikke kommer til at være en aftale, som omfatter adgang til fiskeri i britisk farvand. Vi må tage den britiske fødevareministers ord for gode varer, sagde Esben Sverdrup-Jensen blandt andet på seminaret under DanFish messen i Aalborg.