En dag med overlevelsesrater og selektivitet

Den internationale konference om redskabsteknologi, som ICES har afholdt i løbet af uge 23 i Hirtshals, havde tirsdag fokus på blandt andet overlevelsesrater ved forskellige redskaber samt selektivitet.

Når kalenderen skifter fra 2018 til 2019, er landingspligten fuldt ud implementeret for alle kvoterede arter, så det var nogle vigtige emner for fiskeriet, der blev bragt på banen i Hirtshals.

Mulighed for undtagelse

Selv om der fra nytår altså bliver indført landingspligt for alle kvoterede arter, er der stadig mulighed for nogle arter for at få undtagelser. Hvis man kan bevise, at der er en høj overlevelsesrate, kan det lade sig gøre at få lov til at discarde fisken alligevel.

Thomas Noack, postdoc hos DTU Aqua i Hirtshals fortalte i sit indlæg om et prøvefiskeri, de havde udført i foråret 2018.

– Vi kørte forsøg i marts og april i år. Målet med projektet var at segmentere fangsten i jomfruhummerfiskeriet, da jomfruhummerens klør kan give store skader på især rundfisk, hvis de lander i samme fangstpose. Derfor tænkte vi, at hvis fisken er i bedre stand, når den fanges med vores selekteringstrawl, kan det være, at discarden har større chance for at overleve, hvis den bliver fanget i dette trawl, lød det fra Thomas Noack foran et godt fyldt auditorium på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Bedre overlevelsesrate

Forsøgsfiskeriet, hvor de forsøgte at selektere rødspætter fra jomfruhummer, foregik mellem Hirtshals og Skagen, og forskerne forsøgte at gøre det så kommercielt som muligt – altså fangstrejser, som fiskere ville have gjort. Der var dog undtagelser.

– I stedet for to afdelinger i fangstposen havde vi tre. Og i stedet for at discarde de selekterede rødspætter målte vi dem og delte dem op i fire klasser. Herefter kom fisken over i vores overlevelseskasser, som blev skiftet ud med vandtanke, da vi kom hjem. Her kunne vi over en 14 dages periode så observere, om de overlevede, sagde Thomas Noack om forsøget.

Få individer

Under forsøget havde de seks træk efter rødspætter og fire træk efter jomfruhummer. Og på trods af, at det ikke gav så mange individer, viser forsøget, at rødspætter har en god chance for at overleve, hvis de bliver fanget i den opdelte fangstpose.

– Sommerforsøget efter rødspætter, som vi udførte i sommeren 2017, gav omkring 42 procent overlevelse, hvorimod der var en noget højere rate her i foråret. Alt efter hvilken afdeling i fangstposen, de blev fanget i, lå overlevelsesraten omkring 80 procent, lød det fra Thomas Noack, som på trods af de fine statistikker tog sine forbehold for forsøget, da forsøget indeholdt for få individer.