Digitale havkort og forskningsskib på Naturmødet 2018

Igen i år afvikles Naturmødet i Hirtshals. Det sker i og omkring havnen. Ved de orange cirkler finder du Havfisken og DTU Aquas telt (stand 1 og 2). DTU Aquas åleudstilling er stand 19. Grafik: DTU Aqua

På årets Naturmøde i Hirtshals er der mulighed for at se nærmere på de digitale havkort, som fiskere og forskere har samarbejdet om at udvikle i GUDP-Vind-projektet. Havkortene viser bl.a. fiskeridata, vejr, strøm og havbiologi og indeholder derudover plotterfunktioner, som kan bruges til at planlægge og målrette fiskeriet af tobis og brisling til gavn for både miljø og økonomi.

Tobis og brisling er to af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, men tobisen fiskes de fleste år hovedsageligt i en begrænset del af Doggerbanke, og det er fx sjældent, at det lykkes at fange alle de brisling, som kvoten giver lov til. Det er de udfordringer, som havkortene skal være med til at afhjælpe.

Naturmødet finder sted i Hirtshals fra 24.-26. maj. Havkortene bliver demonstreret på DTU Aquas stand, som ligger på Sydvestkajen i Hirtshals.

DTU Aqua inviterer indenfor på instituttets nyeste forskningsskib Havfisken, som er fra 2015. Fartøjet anvendes til forskning og monitering af fiske- og skaldyrsbestande i de indre danske farvande. Havfisken er bygget som et fiskefartøj, men lagerrummet er udskiftet med et laboratorium. Ombord vil der også være mulighed for at se den undervandsvideoslæde, som bruges til monitering af jomfruhummerbestandene, og eksempler på de videoer, som optages fra slæden. Havfisken lægger til ved Sydvestkajen sammen med forskningsskibet Aurora fra Aarhus Universitet og kutteren Johannes Hejlesen.

Også ålen er på Naturmødet i år. DTU Aqua har en særlig stand, som viser film om ålen og fortæller om ålens særlige biologi, om hvad vi kan gøre for at bevare ålen og om igangværende forskning, der har som mål at skabe en ny start for opdræt af ål.

Fakta om Naturmødet

Hjørring Kommune inviterer for tredje år til folkemøde om naturen. Naturmødet bliver afholdt i Hirtshals i dagene 24. – 26. maj. Her vil du kunne opleve en mangfoldighed af samtaler, debatter og udstillinger.

Fra de otte forskellige platforme Thunderdome, Life, Learn, The Village, Explore, Roots, Family og Workshop bliver dit syn på naturen udfordret. Hvad skal vi med den? Skal den reddes eller bruges? Bevares eller udvikles? Bliv inspireret når fagfolk, politikere og entusiaster støder sammen om naturen.