DTU Aqua er medspiller i dansk fiskeri

Helle Rasmussen (til venstre i billedet) havde travlt med at fortælle de mange besøgende om DTU Aquas opgaver for dansk fiskeri. Foto: Claus Kirkegaard

Havfisken, som er DTU Aquas fartøj til forsknings- og moniteringsopgaver i de indre danske farvande, var også en del af flåden, der lå ved kajen i Aalborg. Som et led i Fisker-Forsker Netværket var forskerne og fiskeriteknikere til stede for at vise, hvilke opgaver de løser i forbindelse med dansk fiskeri.

– Vi er her blandt andet for at vise, at vi ikke er modspiller men medspiller i forhold til fiskerne og fiskeriet. Her er Fisker-Forsker Netværket et godt eksempel, nævner Helle Rasmussen, som er fiskeritekniker hos DTU Aqua i Hirtshals.

Dækket på Havfisken var godt fyldt op i dagens løb. Både med fisk og med interesserede besøgende, som kom for at få viden om DTU Aquas arbejde og de mange forskellige fisk, der lå til skue.

– Vi har haft godt med besøgende i dag. De kommer for at høre, hvad vi laver, siger Helle Rasmussen, som fortæller, at de lige er vendt retur efter et 18-dages togt i Nordsøen – et såkaldt bundtrawls-survey.