En model til efterlevelse

Fiskere og forskere har reelt arbejdet sammen i lang tid, selv om Fisker-Forsker Netværket først blev realiseret for tre år siden. Arkivfoto: Fiskeri Tidende

Samarbejdet mellem fiskere og forskere i Danmark blev formaliseret med projektet Fisker-Forsker Netværket, som har kørt i tre år nu. Men fiskere og forskere har reelt samarbejdet langt længere tid herhjemme – særligt i forbindelse med bestandsvurdering, redskabsudvikling og dataindsamling.

Og på trods af, at man ikke er enige om alt, er samarbejdet blevet bedre over de seneste mange år.

– Det er blevet betydeligt bedre de sidste 15 år, så det er en relativt lang proces. Vi er ikke helt enige på alle områder, men det er vigtigt, at man kan diskutere de uenigheder i en god tone og arbejde sammen for at få så mange oplysninger som muligt. Det er utroligt vigtigt for en fornuftig bestandsvurdering, at der er et godt samarbejde mellem fiskere og forskere, fortæller Fritz Köster, som er institutdirektør i DTU Aqua

Han mener også, at de andre lande i EU kunne tage ved lære af det samarbejde fiskere og forskere har herhjemme.

– Den her model, hvor vi samarbejder i Danmark, kunne andre lande rent faktisk lære noget af. Og så er det et opråb til EU, for det her projekt viser, at der skal være motivation til at intensivere samarbejdet mellem fiskere og forskere, siger Fritz Köster.

Fortolkning af data
For forskerne er det vigtigt, at fiskerne kan hjælpe dem med at indsamle data. Og for fiskerne er det vigtigt, at data, der bliver indsamlet, bliver brugt til at få en bestandsvurdering, som afspejler det, fiskerne oplever i deres dagligdag på havet.

Her oplever både fiskere og forskere ind imellem afvigelser i forhold til det, de selv oplever. Derfor er det så vigtigt, at forskerne får så meget data som muligt, og at de får de rigtige data på alt.

– Igen er samarbejde vigtigt. Ikke kun i forhold til datagrundlaget. Det er vigtigt, at vi får alle informationer med, når vi skal lave bestandsvurderinger, siger Fritz Köster og nævner, at det også handler om fortolkning af data.

– Det handler selvfølgelig også om, hvordan vi fortolker data, og hvad der kommer ud af de modeller, vi bruger. Er der ting, som erhvervet synes er realistisk? Hvis ikke – hvor kommer afvigelserne så fra? Her taler vi altså om alt fra klarlægning af dataindsamling, hvordan vi fortolker data, hvilke data vi har med i modellerne, hvordan man fortolker modellerne, og hvad der kommer ud af dem. Så det er hele vejen gennem systemet, siger Fritz Köster.

Problemløsere
De senere år er forskerne fra DTU Aqua begyndt at komme rundt i de danske fiskerihavne og holde møder med fiskerne. Eller diskutere redskabsteknologi og forbedring med fiskerne. Og det er et med til at gøre samarbejdet mellem fiskerne og forskerne bedre, mener Fritz Köster.
– Dialogen er jo først og fremmest med brancheorganisationerne Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO og deres bestyrelsesmedlemmer. Derfor er det vigtigt for en institution som DTU Aqua, at vores folk arbejder sammen med erhvervet og forstår problematikken i erhvervet og bidrager med at løse problemerne konkret. Det kan for eksempel være fiskeriteknologi, så som redskabsudvikling eller arbejdet med at højne kvaliteten af fisken, siger han.