FastTrack fortsætter to år mere

FastTrack – som har sigte på mere selektive redskaber i samarbejde med fiskerne – er blevet forlænget yderligere to år.

Projektet FastTrack har til formål at få selektive redskabsændringer hurtigere igennem EU-systemet. Foto: Claus Kirkegaard

FastTrack-projektet har til formål at gøre det både lettere og hurtigere at få redskabsændringer gennem EU-systemet, og i de tre år projektet har kørt, er der også kommet mange brugbare ændringsforslag til mere selektive fiskeredskaber fra de danske fiskere.

Derfor er det også glædeligt, at projektet nu er blevet forlænget med to år, så endnu flere fiskere får mulighed for at få en god idé afprøvet og eventuelt godkendt til fiskeri. Og så de gode idéer ikke bare bliver liggende i skrivebordsskuffen rundt omkring.

– Nu kører projektet videre, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Det har jo vist sig, at mange fiskere ligger inde med gode forslag til mere selektivitet, men hvis det tager for lang tid fra idé til virkelighed, så kommer de mange gode idéer ikke videre, siger projektlederen for FastTrack, seniorforsker Jordan P. Feekings fra DTU Aqua i Hirtshals.

Indtil nu har forløbet været, at fiskere med egnede løsningsforslag til mere selektive redskaber, har søgt om betaling for selve ændringen af redskabet og test af redskaberne. Herefter har FastTrack overtaget den videre dokumentation og sørget for, at ændringen er kommet hurtigere igennem EU-systemet.

– Sådan vil det også være i de næste to år. Den del fortsætter uændret, lyder det fra Jordan P. Feekings.

Workshops

Med forlængelsen kører projektet altså videre i minimum to år endnu. Og det er stadig sådan, at fiskerne kan søge om penge til redskabsændringer, der skal give mere selektivitet, men hos DTU Aqua vil man også gerne bruge de næste to år på at mødes med fiskerne.

– Vi vil også gerne over de næste to år afholde tema-workshops med deltagelse af fiskere, der oplever problemer med et fiskeri i forhold til landingspligten, der nu er indført for alle kvoterede arter. Det kunne eksempelvis være i fiskeriet efter hvilling, eller det kunne være selektiviteten i fiskeriet med todelte fangstposer, lyder det fra Jordan P. Feekings.

I første omgang var det et treårigt projekt, som sluttede med udgangen af 2018, men nu har projektet altså modtaget økonomisk støtte fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Fiskerifond, så man kan køre videre til slutningen af 2020.

 FAKTA

  • FastTrack er et samarbejde mellem Danmarks Fiskeriforening PO og DTU Aqua.
  • Repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening PO er brobyggere mellem erhvervet og forskere.
  • Fiskeriteknologer fra DTU Aqua står for projektledelsen.
  • FastTrack har modtaget økonomisk støtte fra Fiskeristyrelsen og den Europæiske Fiskerifond.