Film om den sortmundede kutling

I filmen “Den sortmundede kutling – en invasiv fisk i Danmark” fortæller DTU Aqua om den sortmundede kutling, som blev observeret i Dannmark for første gang i 2008.

Se filmen “Den sortmundede kutling – en invasiv fisk i Danmark”

Den sortmundede kutling stammer fra Det Kaspiske Hav og Sortehavet og hører derfor ikke naturligt hjemme i Danmark, men den trives her og har bredt sig til store områder af landet. Den kan leve både i salt- og ferskvand, og i de områder, hvor den er, findes den ofte i meget høje tætheder.

Sortmundet kutling har en negativ påvirkning på en del af den danske kystnære økologi, fordi den æder rejer og æg og larver fra andre fisk. Derudover konkurrerer den om føden med nogle af de danske fiskearter. Men den sortmundede kutlings tilstedeværelse er ikke kun negativ. Den er også føde for rovfisk, marine pattedyr og fugle, og der er flere forsøg i gang med at finde en måde at udnytte fisken på kommercielt.

Marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua er fortæller i filmen, som er produceret af Niels Vestergaard Wide Open Outdoor Film og støttet af fiskeplejen.
Af Mads Christoffersen, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua