Fiskere og forskere på temadag om dybvandsrejer

Komplicerede beregninger står bag, når ICES anbefaler en nedgang i kvoten for dybvandsrejer. Bl.a. discard-tal, som fiskerne ikke kan genkende.

Derfor blev der i Skagen afholdt et rejemøde, hvor den lokale fiskeriforening, rejefiskerne og DTU Aqua deltog.

– Rejefiskeriet er vigtigt for Skagen, så vi har brug for en god rådgivning. Vi vil vide, hvad der ligger bag, og hvad vi kan gøre for at sikre en tilfredsstillende kvote.

Sådan lød meldingen fra formand for Skagen Fiskeriforening, John Jakobsen, da han bød velkommen til både DTU Aqua og fiskerne på temadagen for rejer. Og som sagt så gjort. DTU Aqua udfoldede ICES 2018-rådgivning for fiskeriet efter dybvandsrejer i Skagerrak og Norske Rende.

– Det er et kompliceret regnestykke, hvor det udregnes, hvad fiskeridødeligheden skal være for at få det maksimale ud af bestanden uden at udhule den, siger professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua.

ICES kigger på en række faktorer. Bl.a. rekrutteringen, som er lav, og fangstmængderne, som er større end forventet. Især gydebiomassen er udfordret –niveauet er for lavt, og derfor skal fiskeritrykket reduceres, så man sikrer, at bestanden består.

Discarden fejler

Også discard indgår i beregninger, og her er fiskerne ikke tilfredse.

– Vi har nogle discard-tal, som ser rigtig trælse ud. De er meget høje, og det kan vi ikke genkende, sagde formand John Jakobsen:

– De bygger på fem rejser. På én af dem var der et usædvanligt dårlig træk, som slår ud og ender med et samlet discard-tal på 206 tons. De discardede dybvandsrejer var blandet med hvidrejer –normalt tager fiskerne alt med ind, da selv små rejer kan sælges. Discard-tallet svarer til, at rejefiskerne på hver af deres 643 ture i 2017 smed 319 kg ud. Hvordan får vi dækningsgraden gjort bedre? Kan vi samle prøver ind selv? Kan I komme med på flere ture, spørger John Jacobsen.

 

Ta’os med

DTU Aqua forstår godt ønsket, og ville gerne have flere havture med fiskerne for at få et mere

retvisende billede. Men indsamlingerne er fastlagt inden for EU’s rammer, og i 2018 er der afsat

midler til syv ture.

Og netop de syv ture er vigtige, at fiskerne lader biologerne komme med på. Biologerne har brug forat vide så meget om bestanden som muligt. Foruden observatørture bruger de informationer fra deres togter, viden om fiskedødelighed, fangstdata. Især en norsk survey har vejet tungt.

ICES´ rådgivning blev offentliggjort i marts. I april blev der indgået en aftale mellem EU og Norge

om en forvaltningsstrategi for dybvandsrejer.