Fiskere og forskere samarbejder om at få has på stillehavsøsters

LIMFJORDEN Dansk Skaldyrscenter DTU Aqua, Centralforeningen for Limfjorden og DFPO håber, at man i et samarbejde kan begrænse invasionen af stillehavsøsters og samtidig gøre et fiskeri lønsomt

Af Lars Gammelgaard

Stillehavsøsters breder sig i de danske farvande og kan blive en trussel mod de flade østers og det indbringende blåmuslingefiskeri. Foto: Svend Bonde

Som navnet antyder, så hører stillehavsøsters ikke til under vores himmelstrøg. Det er en invasiv art, som i årtier har huseret i Vadehavet. Den invasive art spreder sig også aggressivt i hele Limfjordens længde og kan potentielt udelukke andre muslingearter som østers og blåmusling. Det kan få store konsekvenser for det vigtige blåmuslingfiskeri i Limfjorden. Derfor prøver erhvervet – Centralforeningen for Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening i et samarbejde med DTU Aqua at stable et projekt på benene, der forhåbentlig kan slå to fluer

med et smæk. Dels at opfiske stillehavsøsters dels at finde en model til at kunne udnytte stillehavsøsters kommercielt.
– Der er en stigende bekymring, over at stillehavsøsters har bredt sig voldsomt. Fiskeriet er bekymret i forhold til den flade østers og i forhold til blåmusling. Vi vil derfor gerne kombinere en indsats med at begrænse dem med en kommerciel gevinst eller i hvert fald gøre indsatsen omkostningsneutral, siger professor Jens Kjerulf Petersen, som er direktør på Dansk Skaldyrcenter, der er en del af DTU Aqua.
Problematisk på sigt
Han konstaterer, at stillehavsøsters optræder mere og mere i fiskernes fangster i Limfjorden.
– Nu begynder stillehavsøsters at optræde i fangsterne i de dybe dele af Løgstør bredning, og hvis det er en tendens, der fortsætter, så kan det blive problematisk på langt sigt. De er en pestilens, for de skal sorteres fra, og man får intet for dem. Nogle steder på lavt vand har de bredt sig så meget, at de nærmest har taget over. Vi har også en situation, hvor den flade østers ikke er på et bestandsniveau, den var for 10 år siden. Er den truet af at blive
udkonkurreret? Det skal vi bl.a finde ud af, siger Jens Kjerulf Petersen.

Samarbejde
Centralforeningen for Limfjorden, DFPO og Dansk Skaldyrscenter har derfor sat sig sammen for at drøfte, hvordan man i fællesskab kan løse problemet med de invasive stillehavsøsters.
– Vi er enige, om at det er en god ide at arbejde sammen om det her og finde nogle modeller, hvor vi kan lave nogle ting sammen og undersøge dem blandt andet ved forsøgsfiskeri. Vi skal finde ud af, hvor der er rigtig mange, og hvor det kan betale sig at gøre en indsats. Vi skal så finde den rigtige måde at fiske på. Et vigtigt element er, om vi kan omsætte det til en kommerciel værdi af en eller anden art, siger Jens Kjerulf Petersen, der også peger på en
anden udfordring i forhold til stillehavsøsters.
– De er ofte på lavt vand på den anden side af de normale fiskerigrænser. Kan vi håndtere det ved at bruge andre metoder og eventuelt med andre regler, siger Jens Kjerulf Petersen.
Uprøvet område
Situationen og håndteringen af stillehavsøsters er ikke noget, man har store erfaringer med, og Jens Kjerulf Petersen understreger, at man bevæger sig ind på et nyt uprøvet område.
– Vi står ikke lige nu med tre skudsikre metoder. Vi skal først have det prøvet af. Vi er på ny grund og skal være åbne for alle muligheder og tænke os om, siger Jens Kjerulf Petersen, der håber, at man i fællesskab kan finde en model, der kan gøre fiskeri efter stillehavsøsters lønsomt. Selvom det i den senere tid har været fremme, at der har været interesse fra Kina om at aftage stillehavsøsters, så er en af udfordringerne, at stillehavsøsters i Limfjorden ikke har
samme ensartethed, som dyrkede stillehavsøsters, og derfor er den kommercielle værdi ikke den samme.
Ingen hjælpende hånd
Jens Kjerulf Petersen tror ikke på, at der fra offentlig side vil komme en hjælpende hånd til at udrydde den fremmede stillehavsøsters.
– Nej, som det ser ud nu, må vi erkende, at der ikke kommer nogen hjælp til bekæmpelse af stillehavsøsters. Så vi må selv finde på noget, og derfor har vi indledt et samarbejde, om at gøre noget ved det, siger Jens Kjerulf Petersen, der lige nu er ved at tilvejebringe finansiering til projektet.