Fiskere mangler økonomisk incitament for at fiske invasiv art

At fiske den invasive sortmundede kutling kan ikke svare sig økonomisk for fiskere, men Miljøstyrelsen vil ikke støtte det målrettede fiskeri.

Af Rikke Stokholm & Zacharias Spliid

Den sortmundede kutling gyder op til seks gange årligt. Foto: John Petersen

Den sortmundede kutling er en invasiv art, som ikke kan fjernes. Fiskerne er de eneste, der kan holde bestanden nede, men det kan ikke svare sig økonomisk for dem. Miljøstyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke støtte et målrettet fiskeri. Næstformand i Danmarks Fiskeriforening, Kim Kær Hansen, ser målrettet fiskeri som den bedste løsning. 

“Fiskerne er de håndværkere, som har værktøjet til at hjælpe med at holde den nede. Men de har ikke råd til det. Hvis man skal bruge fiskerne til at hjælpe med at begrænse udbredelsen, så bliver man nødt til politisk at stille nogle midler til rådighed,” siger Kim Kær Hansen.

Konkrete tal mangler

Miljøstyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke afsætte midler til bekæmpelse og kontrol af den sortmundede kutling, siger JosefineMøller, biolog, Miljøstyrelsen.

“Det er godt med et forslag til en bedre forvaltning, som for eksempel at give fiskerne et økonomisk incitament. Vi kan ikke indføre et forvaltningsmæssig tiltag, før vi ved hvor meget det vil koste, og hvad effekten vil være. Der er behov for at have nogle helt konkrete tal på, hvor stor bestanden er, og hvad  det vil betyde for bestanden, hvis en procentdel fiskes op, før der kan træffes en sådan beslutning,” siger Josefine Møller, biolog i  Miljøstyrelsen. 

Læs mere om den sortmundede kutling her.

Seniorforsker ved DTU Aqua, Jane Behrens, forsker i øjeblikket i, hvordan man udnytter fisken bedst muligt.

”Den smager fint, og lige nu arbejder vi på at teste den som fiskefars. Vi har også testet filetering. Udfordringen med filetering er dog, at hvis man skal gøre det i store mængder, så skal man have maskiner, der er tilpasset til at kunne filetere netop fisk med den størrelse og form. Hvis man skal filetere og hakke dem i hånden, så bliver det alt for dyrt at producere produktet,” siger Jane Behrens.