Fiskere og forskere styrker dialogen

Fiskere og forskere har gennem mange år været i en tæt dialog om en lang række af konkrete projekter. Men nu bliver samarbejdet og dialogen mellem videnskaben og fiskernes praktiske viden og erfaring styrket gennem et fælles projekt, hvor man opretter et netværk mellem forskere og fiskere.

Fisker-Forsker-Netværket har tre parter – DTU Aqua fra forskersiden og de to fiskeriorganisationer, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. I fællesskab har de fået et ét-årigt projekt godkendt til at modtage støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond – EHFF med mulighed for gentaget støtte i de følgende år.

– Det er af stor betydning for forvaltningen af fiskeriressourcer, at der er en gensidig indsigt og forståelse af problemstillingerne i fiskeriet og de forskningsresultater, der kan pege på mulige løsninger, fortæller den projektansvarlige fra DTU Aqua, Henrik Mosegaard.

Tættere dialog

Det er ingen hemmelighed, at fiskere og forskere nogle gange er stærkt uenige om, hvordan fiskebestandene i havet har det. Forskerne har en række data, der ofte viser bestandenes udvikling over større geografisk skala og længere tid, mens fiskerne oplever den nære virkelighed på fangstrejser på en helt anden måde.

Det er blandt andet noget af det, som parterne håber på at kunne komme omkring ved at styrke både den fælles viden og det nødvendige samarbejde, der skal bidrage til innovation og bæredygtighed i det danske fiskeri.

– Fiskeriet har hele tiden brug for at kunne udvikle sig og finde nye veje for at kunne optimere fiskeriet, så der både bliver taget det nødvendige hensyn til bestandenes udvikling og samtidig bliver givet fiskerne de rette rammer til at kunne fastholde en rentabilitet i deres fiskeri, siger Kenn Skau Fischer fra Danmarks Fiskeriforening PO fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Nye projekter

Som noget helt konkret vil Fisker-Forsker-Netværket indsamle og udvikle fiskernes ideer til kommende projekter. Det vil blandt andet ske på fire workshops i de store fiskerihavne og via møder mellem fiskere og virksomheder om ny teknologi for at styrke de lokale kompetencer i fiskerihavnene.

– Fiskerne har selv mange gode idéer til, hvordan de kan udvikle deres eget fiskeri. Men ofte har de brug for sparring, og det er noget af det, vi kan tilbyde med det nye fælles netværk. Samtidig vil netværket sikre, at den opnåede viden bliver bredt ud, så flere kan få gavn af de idéer, der opstår, siger Claus Reedtz Sparrevohn fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Det er årsagen til, at netværket blandt andet bliver hængt op omkring en fælles online vidensbank, hvor man løbende kan få overblik over, hvad der bliver arbejdet med, og hvad der kommer ind af forslag til kommende projekter og samarbejder.