Flere ål i Aabenrå. Hvad er forklaringen?

 

Hvad er forklaringen på flere ål i Aabenraa Fjord?
foto: René Dandanell

Den europæiske ål gyder i Sargassohavet. Larverne driver med Golfstrømmen tilbage mod Europa, og dermed er de ål man finder i danske farvande af samme bestand som der findes langs Sydeuropas kyster. Situationen for bestanden har været stærk nedadgående i flere årtier på grund af svigtende tilgang af yngel.

Derfor var den gennemsnitlig rekruttering af glasål i Nordsøgen i årene 2004-2008 estimeret til at være 1% af hvad den har været i slutning af 1970erne.

Den nuværende handlingsplan for ål blev på denne baggrund indført i 2008, gældende for alle EU lande. Her blev indsatsen overfor ålefiskeriet i både det kommercielle og det rekreative fiskeri reduceret.

Siden 2011 er det sket en lille men signifikant stigning i ålerekrutteringen, men der er fortsat lang vej til genetablering af bestanden.

Observationer af flere ål i danske farvande kan derfor hænge sammen med den reduceret fiskeriindsats og den lille med signifikant stigning i rekrutteringen.