Fokus på selektivitet i konsumfiskeriet

Jordan Feekings, forsker hos DTU Aqua i Hirtshals, var godt tilfreds med, hvordan workshoppen forløb. Foto: Claus Kirkegaard

Fisker-Forsker Netværket afholdt torsdag den 1. juni uge en workshop i Hirtshals, hvor selektivitet i konsumfiskeriet var på dagsordenen. Workshoppen havde deltagelse af fiskere, forskere, organisationsfolk fra DFPO samt vodbindere.

Dagen bød på 6 temaer med fokus på selektivitetens rolle under landingsforpligtelsen samt undtagelser baseret på de minimis og høj overlevelse. Der blev også kigget på fremtidens teknologier og deres potentiale til at udvikle et mere effektivt og selektivt fiskeri under landingsforpligtelsen.

Godt tilfreds

Jordan Feekings, forsker hos DTU Aqua i Hirtshals, var en af hovedaktørerne bag workshoppen, og han var bagefter godt tilfreds med, hvordan dagen var forløbet.

– Jeg synes, det gik fint. Vi havde besøg af fiskere, vodbindere og også folk fra Danmarks Fiskeriforeningen og lokalforeningsformænd, så det var en god sammensætning, som gav nogle gode diskussioner om fiskeriets problemer og mulige løsninger, som forhåbentlig kan forbedre fiskeriet under landingsforpligtelsen, sagde Jordan Feekings.

FastTrack

En af de ting, som fiskerne på workshoppen efterspurgte, var hurtigere løsninger i forbindelse med udvikling af selektive redskaber. Mange fiskere ligger inde med gode idéer og løsninger, som ikke bliver ført ud i livet, fordi systemet er for tungt, og de føler, at de løber panden mod en mur.

Men der findes faktisk allerede en løsning – FastTrack – som skal gøre det lettere og ikke mindst hurtigere at få afprøvet og godkendt nye redskaber.

– FastTrack fungerer på den måde, at hvis en fisker har en idé til nyt redskab, eller ændring af redskab, så det bliver mere selektivt, skal han kontakte os og præsentere idéen. Hvis Idéen er lovende, betaler vi for udvikling eller ændring af redskab, vi sørger for dispensation til forsøgsfiskeri, og vi sørger for den endelige dokumentation, så det kan komme gennem lovgivningen, sagde Jordan Feekings og tilføjer, at pengene allerede ligger i projektet.

– Det gør også hele processen hurtigere, når fiskerne kan få penge til udvikling eller ændring med det samme. Lige nu har vi 6 projekter i gang. Og vi har penge til flere, så det er bare med at komme med sine gode idéer, sagde Jordan Feekings.

Fremtiden

Efter en god dag med input og gode diskussioner omkring selektivitet og redskabsudvikling i forbindelse med landingsforpligtelsen, sluttede workshoppen af med at kigge lidt på fremtiden. Professor hos DTU Aqua, Henrik Mosegaard kom ind på dynamiske, elektroniske havkort, som allerede er fremstillet til industrifiskeriet. Her gav fiskerne til kende, at de godt kunne se en fordel i at få havkortene implementeret i konsumfiskeriet også.

Juanita Karlsen, forsker hos DTU Aqua, kom i sit indlæg ind på innovativ brug af teknologi for at fremme selektivitet – heriblandt lys, som allerede bruges i fiskeriet forskellige steder i verden i dag.

Jordan Feekings sluttede dagens indlæg af med at fortælle lidt om undervandskameraer til montering på trawl i fiskeriet. Der er sket en stor udvikling på området, og det er ikke længere nødvendigt at investere store summer for at få et kamera, der kan filme under vandet med et godt resultat til følge.

FAKTA

Fisker-Forsker Netværket er organiseret af brancheorganisationerne Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producent Organisation og forskningsinstitutionen DTU Aqua og finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.