Fortæl forskerne om sælproblemer

Både direkte og indirekte er sæler en stor trussel mod torsken i Østersøen. De ødelægger fangsten og fiskernes redskaber samtidig med, at de overfører parasitter til torsken.

Derfor bliver der i begyndelsen af december afholdt et sælmøde på Bornholm med deltagelse af forsker Lotte Kindt-Larsen og seniorforsker Jane Behrens fra DTU Aqua.

– Lotte Kindt-Larsen og jeg vil gerne komme til Bornholm og fortælle, hvad vi ved om de direkte og indirekteeffekter af sæler på torsken. Efter vores indlæg lægger vi op til, at fiskerne får mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til sælerne, de kan komme med forslag til at afhjælpe problemerne, og så tager vi en åben diskussion, siger seniorforsker hos DTU Aqua, Jane Behrens.

Hun understreger, at de to forskere fra DTU Aqua ikke har mandat til at ændre noget, men at det stadig er vigtigt for dem at få feedback og høre om fiskernes oplevelser af situationen.

– Og så vil vi også gerne tale om, hvordan fiskerne måske kan være med til at indsamle nyttig data for os, siger hun.

Politisk opbakning

Hos den lokale fiskeriforening er man glad for, at de to forskere fra DTU Aqua har valgt at komme en tur til Bornholm for at fortælle om sælerne – og ikke mindst for at høre, hvad fiskerne oplever i forbindelse med sælerne.

Samtidig håber man, at de lokale politikere vil deltage i møde, så de kan få en forståelse af problemets omfang.

– Vi vil invitere de lokale politikere med til mødet, så de kan se, hvad det betyder for fiskeriet. Det er vigtigt, at politikerne bliver klædt ordentligt på, og vi håber på stor opbakning til mødet fra det politiske liv på Bornholm, siger formanden for Bornholms Fiskeriforening, Thomas Thomsen.

Fakta

Sæl-arrangementet bliver afholdt onsdag den 5. december hos Bornholms Fiskeriforening, Rønnevej 1, Aakirkeby, og der tilbydes kaffe og kage til deltagerne. Rejseomkostninger er for egen regning.

Arrangementet bliver afholdt som led i Fisker-Forsker Netværket, som er et samarbejde mellem DTU Aqua, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO, og som er finansieret af Den

Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeristyrelsen.