Vil genskabe bestand af sort hummer

Projektet om at genskabe bestanden af sort hummer på det naturlige stenrev mellem Hirtshals og Løkken begyndte helt tilbage i 2013, da formanden for Hirtshals Fiskeriforening var på en studietur til Cornwall i England. Her så han, hvordan de arbejdede med at udvikle hummerlarver til bundlevende hummere.

– Hvis de kunne gøre det der, så tænkte jeg, at det kan vi også herhjemme, lyder det fra Niels Kr. Nielsen, formand for Hirtshals Fiskeriforening.

I dag er det blevet til et forskningsprojekt forankret på Nordsøen Forskerpark hos DTU Aqua med deltagelse af fiskeriforeningerne i Hirtshals, Lønstrup og Løkken. Derudover er Hirtshals Sportsdykkerklub og to lokale restauratører med i projektet.

Skaffer rogn

Niels Kr. Nielsen skal være med til at skaffe hummerrogn til forskerne hos DTU Aqua, som indtil nu har haft forsøgsanlæg kørende, der har haft succes med at udvikle hummerlarver til bundlevende hummere.

– Jeg er tovholder på at finde rognhummere til DTU Aqua. De stryger rognen fra hummeren, og så sætter vi hummeren ud igen, siger Niels Kr. Nielsen om første del af projektfasen.

Det er meningen, at forsøgene hos DTU Aqua nu skal skaleres op til egentlig opdræt til udsætning. En udvidelse af de eksisterende faciliteter skal rumme anlæg til 15-20 rognhummere og med plads til flere tusinde hummeryngel.

Lang tidshorisont

Man regner nu med, at de små hummeryngel sættes ud på det 30 kilometer lange stenrev i første halvår 2019, hvorefter der vil gå mellem fem og syv år, før det vil have en egentlig effekt på hummerbestanden.

Det er dykkere fra Hirtshals Sportsdykkerklub, der skal være med til at sætte hummerynglen ud på stenrevet mellem Hirtshals og Løkken.

Når det kommer så vidt, får formanden for Hirtshals Fiskeriforening en opgave med at beskytte rognhummeren.

– Så skal jeg via Kystfiskerudvalget i Danmarks Fiskeriforening arbejde på en fredning af rognhummer i det kystnære farvand, så vi kan få en egentlig bestand af sort hummer op at stå igen, siger Niels Kr. Nielsen.

Fakta

Projektet udføres af Nordsøen Forskerpark i samarbejde med Hirtshals Fiskeriforening, Lønstrup Fiskeriforening og Løkken Fiskeriforening, Hirtshals Sportsdykkerklub og to lokale restauratører.

Projektet er finansieret af FiskeriLAG Nord og SE Fonden, og det blev for nyligt præsenteret på Villa Vest i Lønstrup.