Hjælp torsken – og dig selv

foto_torsk

Foto: Karin Hüssy, DTU Aqua

DTU Aqua har nu søsat projektet, hvor de mærker torsk i den østlige Østersø – det såkaldte TABACOD-projekt. Og de opfordrer endnu en gang til, at fiskerne aktivt bidrager til, at projektet bliver en succes – ikke mindst fordi det gavner fiskerne selv på den lange bane.

Kort fortalt skal fiskerne i den østlige Østersø sørge for, at de særligt mærkede torsk – de er mærket med et orange ”spaghetti-mærke” – bliver taget til side og afleveret. Derefter skal forskerne have oplysningerne om fangstpositionen, så det giver dem mulighed for at blive klogere på torskens vækst.

Det er nemlig netop torskens vækst, der giver forskerne problemer. Hidtil har forskerne læst torskens alder og vækst ved hjælp af fiskenes øresten, men det har vist sig, at det ikke giver et retvisende billede. Dermed har forskerne svært ved at give forklaringer på de udviklinger, der sker – fx manglen på store torsk i den østlige Østersø.

”Mærkning af torsk vil give forskerne den manglende information for at få et mere retvisende billede at bestandssituationen af den østlige Østersøtorsk, ” fremgår det af oplysninger fra forskerne bag TABACOD-projektet.

Større viden

Forskerne er som nævnt allerede i gang med mærkningen af i alt 18.000 torsk fra den østlige Østersø. Det sker sammen med forskere fra Sverige, Tyskland og Polen, og de håber at hente flere oplysninger ud af genfangsten af de mange torsk.

” Når torskene genfanges, vil fangstpositionen give information om torskens vandringer, mens dens længde vil give os de manglende oplysninger om torskens vækst, ” forklarer forskerne.

For fiskerne vil der være en kontant belønning for at aflevere såvel torsk som de nødvendige oplysninger om fangsten. Hvis torsken har et mærke giver det en dusør på 140 kroner, mens der er 700 kroner for en torsk med to orange mærker.

” Det er meget vigtigt, at du gemmer den urensede fisk – på is eller i fryser – da vi har brug for hele fisk for at kunne få de oplysninger vi mangler, ” lyder opfordringen til fiskerne.

Der er på havne, hvor der landes torsk, postere med information om, hvad man skal gøre, når man har fanget en mærket torsk, ligesom der i Rønne og Nexø er opstillet frysere til brug for opbevaring af de mærkede torsk.