ICES anbefaler en reduktion i kvoten på dybvandsrejer på 17 procent

ICES anbefaler TAC på 8.571 tons dybvandsrejer i Skagerrak og Norske Rende for 2018. Arkivfoto: Claus Kirkegaard

Rådgivningen for dybvandsrejer i Skagerrak og Norske Rende i 2018 blev offentliggjort af ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – den 26. marts 2018. Hvis rådgivningen holder, vil det betyde en markant reduktion i TAC på omkring 17 procent i forhold til 2017.

– Et fald i kvoten på 17 procent vil helt klart give negative konsekvenser for fiskerne. Men nu skal rådgivningen først forhandles igennem med Norge, inden det skal til den endelige afstemning i EU-Kommissionen, siger formanden for Skagen Fiskeriforening, John Jakobsen.

Rejefiskerne i Skagen var da også allerede forbi den lokale fiskeriforenings kontor fredag i forrige uge, da det stod klart, at de risikerer en nedgang på 17 procent af deres rejekvote. Men de er stadig fortrøstningsfulde.

– De fiskere, der har været på mit kontor, har da heller ikke givet op endnu. De håber, de forestående forhandlinger med Norge kan føre til en roll-over fra 2017-kvoten, lyder det fra John Jakobsen.

Møder med Norge

En delegation fra Danmark har været i Norge for at holde et forhåndsmøde, inden rådgivningen fra ICES kom den 26. marts.

– Her kom det frem, at nordmændene ikke mener, det ser så slemt ud, som ICES kommer frem til i deres rådgivning. Derudover blev det på forhåndsmødet gjort klart, at vi skal have en afklaring på, hvordan ICES er kommet frem til den norske discard på rejer for 2017, for nordmændene mener, de tal, som ICES er kommet med, er alt for høje, siger John Jakobsen.

Indtil 2016 har ICES ikke kendt tallene for den norske discard af dybvandsrejer i Skagerrak, hvorfor de er blevet estimeret ved at omregne de danske discardtal til norske forhold. I 2017 har prøver af norske landinger og fangster vist, at den norske discard er betydeligt højere end tidligere antaget.

Senere på måneden kommer der så en norsk delegation til Skagen for at diskutere sagen.

– Den 24. og 25. april holder vi et rejemøde her i Skagen. Det bliver et EU-Norge møde, hvor rejer er eneste punkt på dagsordenen. Det møde skal så danne grundlag for, hvad der fremadrettet skal ske, siger John Jakobsen.

Først herefter skal anbefalingen videre til behandling i EU-Kommissionen. Indtil da fisker de danske rejefiskere på en midlertidig kvote.