Interesse for at høre om selektivitet i brislingefiskeriet

Bifangst af hvilling udgør et problem i brislingefiskeriet i Kattegat. Derfor var der interesse for at høre om DTU Aquas FastTrack projekt på et møde i Strandby.

Fra den første januar 2019 bliver der indført landingspligt for alle kvoterede arter i EU, hvorfor nogle arter kan gå hen og blive såkaldte choke species for andre arter. Det vil sige, at man er nødt til at lukke for et fiskeri af for eksempel brisling i Kattegat, hvis kvoten på hvilling er opbrugt. Der er nemlig forholdsvis høj bifangst af hvilling i brislingefiskeriet i Kattegat.

Derfor var der også en del fiskere fra Strandby, Skagen og Hirtshals, der gerne ville høre om projektet, og de muligheder, der er for fiskerne i forbindelse med at udvikle nye, selektive redskaber, da der blev afholdt et møde om FastTrack i Strandby i slutningen af juni måned.

– Hvilling var unægteligt et problem i brislingefiskeriet sidste år. Og det kan også godt gå hen og blive et problem i det demersale fiskeri, lød det på mødet fra formanden for Strandby Fiskeriforening, Claus Hjørne Pedersen, som yderligere fortalte, at man forventer, at hvilling bliver taget ud af TAC/kvoteforordningen, når landingspligten er fuldt implementeret fra januar 2019.

– Men der er jo stadig ingen garantier for det. Derfor kunne det være spændende at høre fra DTU Aqua, hvilke muligheder der er med hensyn til udvikling af selektive redskaber. Og høre, hvilke erfaringer DTU Aqua allerede har gjort sig på området.

Hvad er FastTrack?

Seniorforsker hos DTU Aqua i Hirtshals og projektkooridinator på FastTrack, Jordan P. Feekings, forklarede hvad projektet går ud på, og hvordan fiskerne kan søge om tilskud til at udvikle selektive redskaber.

– Idéen bag projektet er, at vi typisk ser en top-down styring i forvaltningsprocessen, hvor det kan tage lang tid at få selv små ændringer af redskaberne igennem EU-systemet. FastTrack skal gøre det lettere og ikke mindst hurtigere at få afprøvet og godkendt nye eller ændrede redskaber, som dokumenteret fisker mere selektivt, lød det fra Jordan P. Feekings, som opfordrede fiskerne til at kontakte DTU Aqua, hvis de har gode idéer.
– hvis en fisker har en idé til nyt redskab, eller ændring af redskab, så det bliver mere selektivt, skal han kontakte os og præsentere idéen. Hvis Idéen er lovende, betaler vi for udvikling eller ændring af redskabet, vi sørger for dispensation til forsøgsfiskeri, og vi sørger for den endelige dokumentation, så det kan komme gennem lovgivningen, sagde Jordan Feekings og tilføjede, at pengene allerede ligger i projektet.

– Det gør også hele processen hurtigere, når fiskerne kan få penge til udvikling eller ændring med det samme.

Gælder alle arter

Nu er det ikke sådan, at FastTrack kun dækker selektivitet i industrifiskeriet. Det er et projekt, der dækker langt mere bredt.

– Det gælder sådan set alt, der kan give danske fiskere en udfordring i deres fiskeri i forbindelse med landingspligten. Hvis fiskeren har en idé til en ændring af redskabet, der kan give ham et bedre fiskeri, så kan projektet også hjælpe. Og i sidste ende komme med den dokumentation, der er afgørende for, at ændringen kan komme igennem EU-systemet, fortalte seniorforsker hos DTU Aqua, Ludvig Ahm Krag.

Projektet kan også gå ind og yde økonomisk støtte til fiskeren, der har en god idé helt fra starten.

– Hvis en fisker har en idé om, at ved at ændre redskabet en lille smule, så kan man fiske mere selektivt eller mere effektivt, så betaler projektet for ændringen af redskabet. Hvis det så viser sig, at det virker efter hensigten, lejer vi fartøjet i en uge eller 10 dage, hvor vi laver et fuldskala fiskeri, hvor vi måler det hele op og laver en videnskabelig beskrivelse af, hvad ændringen i redskabet gør, og hvor meget bedre eller mere selektivt, det fisker, forklarede Ludvig Ahm Krag.

På trods af, at projektet har været i gang siden januar 2016 og udløber med udgangen af 2018, er der stadig penge til nye projekter.

– Så hvis I kommer i tanke om noget, der kan hjælpe jeres fiskeri, så tag kontakt til os, så kigger vi på det, sagde Ludvig Ahm Krag.

Vil du være med?

Hvis du ønsker at deltage og høre mere om projektet og muligheden for at få en ny redskabsløsning testet, så tag venligst kontakt til projektkoordinator Jordan Feekings på email: jpfe@aqua.dtu.dk eller Tel: 24 89 58 21.

Fakta

FastTrack skal gøre processen fra idé til godkendelse af selektive redskaber nemmere og hurtigere. Projektet er et samarbejde mellem DFPO, DTU Aqua og IFM at AAU.

Repræsentanter fra Danmarks fiskeriforening er brobyggere mellem erhvervet og forskere.

Fiskeriteknologer fra DTU Aqua i Hirtshals står for projektledelse og projektperioden løber fra den første januar 2016 til den 31. december 2018.

 

FastTrack har modtaget økonomisk støtte fra NaturErhvervstyrelsen og den Europæiske Fiskerifond.