Kortlægning af sortmundet kutlings vandringsmønstre

For at kunne følge fiskens vandringsmønstre satte DTU Aqua i oktober 2016 50 sortmundet kutling ud i Karrebæk Fjord, efter fiskene havde fået indopereret et akustisk mærke. Foto: Mads Christoffersen, fiskeplejekonsulent DTU Aqua.

Delprojekt under projekt SORTMUND skal give indikationer på, om sortmundet kutling har årstidsbestemte vandringsmønstre

Det er ikke nogen hemmelighed, at den invasive art sortmundet kutling udgør et problem for det kystnære fiskeri, der foregår med ruser og bundgarn – særligt i den sydøstlige del af Danmark. Derfor er forskere fra DTU Aqua nu i gang med at studere fisken nærmere – herunder dens vandringsmønstre.

I forbindelse med en arbejdspakke under projekt SORTMUND, ledet af DTU Aqua og med fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen som arbejdspakkeleder, er forskere fra netop DTU Aqua i gang med undersøgelser, der skal give svar på, hvordan fiskene bevæger sig.

– I sommeren 2016 udførte vi forsøg, hvor vi indopererede akustiske mærker i 30 fisk for at se, om de kunne overleve en sådan operation. Forsøget gik fint, og i oktober 2016 satte vi 50 fisk med akustiske mærker ud i Karrebæk Fjord, som vi havde sikret med lyttebøjer på strategisk vigtige steder. På den måde kan vi følge fiskenes bevægelser, og vi vil da registrere, hvis de svømmer ud af fjorden eller op i nogle af de ferskvandstilløb, der er til fjorden, siger Mads Christoffersen.

Data hver fjerde uge

Forskerne tager turen til Karrebæk Fjord hver fjerde uge for at indsamle data fra lyttebøjerne, indtil dette feltarbejde slutter i maj måned i år.

– Siden vi satte de 50 fisk ud i fjorden, har vi indsamlet data hver fjerde uge, og foreløbige resultater viser, at omkring 30 procent af de mærkede fisk forlod fjorden efter meget kort tid. Cirka 5 procent er efter udsætningen svømmet op i åen – altså i ferskvand og omkring 25 procent er på vej ud af fjorden mod det åbne vand. Så der er relativt mange fisk, der søger mod det åbne vand i den kolde periode, siger Mads Christoffersen og uddyber, hvorfor forsøget slutter til maj.

– Når vi kommer til maj måned, har vi data fra de mest interessante perioder – sensommeren, vinteren og foråret. De berørte fiskere i området fortæller, at de ikke har så mange problemer med sortmundet kutling i den varmeste periode af sommeren og i vinterperioden. Derfor forventer vi, at der sker en vandring fra de lavvandede fjorde til dybere vand i senefteråret og en modsat vandring, når vandet igen bliver varmere. Derudover er det rent praktisk sådan, at batterierne i mærkerne kun er kodet til at virke indtil maj måned, siger Mads Christoffersen.

Projekt SORTMUND begyndte i marts 2016 og skal efter planen løbe i tre år. Projektet er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram)