MINIDISC-projektet fik afprøvet det frie redskabsvalg

 

14 fiskere har indsamlet data i seks måneder for MiniDisc-projektet. I projektet afprøvede de deres egne ideer til redskabsændringer for at mindske discard, og over 500 fangstrejser og mere end 2500 træk er blevet dokumenteret og analyseret af forskerne

Af Lars O. Mortensen (DTU Aqua), Clara Ulrich (DTU Aqua), Hans Jakob Olesen (DTU Aqua), Søren Q. Eliasen (AAU-IFM) og Henrik S. Lund (DFPO)

Fra efteråret 2014 til sommeren 2015 var 14 fiskere engageret i projekt MINIDISC (Minimering af discard i dansk fiskeri). Projektet bestod af forsøgsfiskeri, som skulle afdække, hvad et friere redskabsvalg vil betyde for mængden af landinger, discard samt arts-og størrelsessammensætning hos den enkelte fisker.

I forsøgsfiskeriet indgik 12 demersale trawlere fra Nordsøen, Skagerrak og Østersøen, samt to snurrevods-fartøjer fra Skagerrak. De fik muligheden for at udtænke og implementere deres egne redskabsmodifikationer for at reducere mængden af discard og optimere værdien af deres fangst. Fartøjerne var udstyret med kamera til fuldt dokumenteret fiskeri og skulle sortere og veje discardmængden for de vigtigste kommercielle arter.

De deltagende fiskere afprøvede 21 forskellige redskaber, hvor redskabsændringerne var alt lige fra maske-størrelser og andre paneler til ændringer i udformning. I perioden blev der dokumenteret over 500 fangstrejser og flere end 2500 træk, hvor både landinger og discards er blevet analyseret. Samtidig blev der optaget mere end 13.000 timers video, fordelt mellem rejsetid og fiskeri. Optagelserne er blevet analyseret med henblik på at forstå, hvordan kameraer kan benyttes i fiskeriet, og hvordan de kan benyttes ved forvaltningen af den nye fiskeri-politik i EU.

Projektet var et samarbejde mellem 14 fiskere, DFPO og DTU Aqua og blev igangsat for bedre at kunne ruste det danske fiskeri til at håndtere discardforbuddet. Både de økonomiske og adfærdsmæssige konsekvenser ved et friere redskabsvalg i fiskeriet er blevet analyseret.

Efter seks måneders forsøg og mere end 2500 slæb sluttede projekt MiniDisc sidste sommer. Den videnskabelige analyse af de mange indsamlede data har været i gang siden da. Resultaterne er nu sendt til evaluering hos et videnskabeligt tidskrift og vil blive formidlet i Fiskeri Tidende, så snart de er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift.

Fisker-forskersamarbejdet i projektet har været præget af en god dialog, og de deltagende fiskere har løbende og ved projektets afslutning fået resultatet af deres egne forsøgsfiskerier. Projektgruppen vil derfor gerne sige tak til de deltagende fartøjer, skippere og besætninger, for deres ideer, engagement og tid.

Ideen bag MiniDisc om industri-drevne projekter på redskabsområdet er delvist ført videre i projektet Fast Track, der blev igangsat i januar 2016. Her vil fiskere, vodbindere, fiskeriorganisationer og forskere i samarbejde forsøge at afkorte vejen og tiden, fra man har en idé til et redskab, til redskabet er godkendt til fiskeri.

MiniDisc projektet gav også en mulighed for at danne et overblik over de sidste 10 års erfaringer med udviklingen af selektive redskaber, hvilket resulterede i en rapport der kan findes på: http://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Forskningsrapporter_251_300/300-2015_Katalog-over-selektive-redskaber-afproevet-i-dansk-fiskeri.ashx?la=da.