Mød DTU Aqua på Danfish-messen

Forskere fra DTU Aqua vil fortælle om igangværende projekter, der bidrager til at udvikle fiskerierhvervet og fremme bæredygtigt fiskeri.

DTU Aqua er til stede på DanFish International, hvor forskere vil være klar til at fortælle om det arbejde, de udfører.
Du kan blandt andet møde professor Henrik Mosegaard og biolog Eva Maria Pedersen fra DTU Aqua, som vil fortælle om Fisker-Forsker Netværket, som skal øge samarbejdet og dialogen mellem fiskere og forskere.
Derudover kan du høre mere om FAST TRACK projektet, der afprøver bæredygtige og omkostningseffektive fiskeriløsninger under landingsforpligtelsen.
Sektionsleder Marie Storr-Paulsen, DTU Aqua, vil på et seminar torsdag den 12. oktober fortælle om DTU Aqua og EHFF-udviklingsprojekter samt torskeprojekter i Østersøen. Her kan du også få mere at vide om fiskeriteknologiske EHFF-projekter samt høre, hvordan det går med udvikling af forvaltningsstrategier for tobis.