Muslingefiskerne er positive overfor samarbejde om Stillehavsøsters

LIMFJORDEN Fiskerne vil være fælles om tiltag rettet mod stillehavsøsters

Fiskerne vil være fælles om tiltag rettet mod stillehavsøsters, som ikke naturligt hører til i Limfjorden. Foto: Svend Bonde

Stillehavsøsters, som ikke naturligt hører til i Limfjorden, bliver mere og mere almindelig i dette farvand. Det kan på sigt være en trussel mod fiskeriet efter både den flade østers og det økonomisk vigtige blåmuslingefiskeri. Derfor hilser Centralforeningen for Limfjorden, der er paraplyorganisation for fiskeriforeningerne i Limfjorden, et samarbejde med Dansk Skaldyrscenter, DTU Aqua om at gøre noget ved stillehavsøsters velkomment.

– Vi er positive overfor det projekt vi laver sammen med DTU Aqua. Problemet for os er, at selvom vi kan fange dem, så kan vi ikke afsætte dem. I projektet, som DTU Aqua skal være tovholder på, skal afsætning derfor være et vigtigt element, siger Bo Husted Kjeldgaard, formand for Centralforeningen for Limfjorden. Formanden peger på, at det er vigtigt for fiskerne, at stillehavsøsters bliver lønsomme, hvis de skal håndteres.
– Der har nyligt været rygter fremme om at Kina er interesseret i at aftage, men om der er holdi dem, ved jeg ikke. Men det ligger fast, at man ikke får en fisker ud at sejle, med mindre der er penge i det. Ellers er det urealistisk. Det skal vi gøre noget ved og også fåkortlagt, hvor de er, siger Bo Husted Kjeldgaard.
Presset af arealpåvirkningen
Fiskernes formand peger også på, at fiskerne er presset af arealpåvirkningen, og at detbetyder, at der vil blive fanget færre stillehavsøsters.
– Nogen områder ser vi mange i. Der fisker vi slet ikke, fordi vore arealpåvirkning er så presset. Jo mindre vi fisker, jo flere bliver der. Det skal vi have vendt,siger Bo Husted Kjeldgaard, der også peger på, at der skal gøres tiltag på grundt vand.
– Vi skal over to til tre meter vand, så jeg ved ikke om det er fiskerne, der skal gøre noget der, siger Bo Husted Kjeldgaard.
Afsætning
Han understreger, at det ikke kun handler om fiskeriet. Men i høj grad om afsætningen afstillehavsøsters.
– Man kan godt ansætte en mand til at sortere dem fra på båndet, men de har ikke nogen værdi, da det ikke rigtig er lykkes afsætte dem. det skal vi have løst. Derfor er det vigtigt, at der en tovholder, hvor vi bidrager f.eks med forsøgsfiskeri, siger Bo Husted Kjeldgaard, der således ser afsætning, som det største problem.
– Om fiskeren får 5 eller 10 kroner kiloet er ikke afgørende. Bare der er lidt til fiskeren efter sorteringen. Det er der, vi gerne vil hen, siger Bo Husted Kjeldgaard, der lægger stor vægt på at fiskernes tiltag gøres i fælleskab.
– De tiltag vi skal finde ud af, skal vi gøre sammen og ikke gennem kortsigtede enkeltmandstiltag. Det skal vi være fælles om, og dem, der har en østerslicens, skal selvfølgelig have adgang til fiskeriet, hvis de har lyst, siger Bo Husted Kjeldgaard.