Nye tekniske løsninger til fiskeriet

DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening PO havde fredag i sidste uge indkaldt til workshop om selektive redskaber. Fiskere, organisationsfolk, embedsmænd fra ministeriet og Fiskeristyrelsen og forskere fra DTU Aqua havde fundet vej til Nordsøen Forskerpark for at høre mere om mulighederne for at undgå uønsket fangst i jomfruhummerfiskeriet.

Workshoppen blev afholdt i regi af FastTrack-projektet, der har haft fokus på udvikling af selektive redskaber i et samarbejde mellem fiskere, forskere, vodbindere og fiskeriforvaltere.

Undgå bifangst

Seniorforsker hos DTU Aqua, Jordan P. Feekings, fortalte på workshoppen om nogle af de selektive redskaber, der er blevet udviklet i FastTrack-projektet, som virker, og som allerede nu kan bruges i fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat.

– Forsøgsfiskeri har vist, at skræmmelinerne giver en stor reduktion i bifangst af torsk samtidig med, at de faktisk øger fangsten af målarten, jomfruhummer, lød det fra Jordan P. Feekings.

Skræmmelinerne er udviklet på DTU Aquas fartøj, Havfisken i 2016 og 2017, hvorefter de er blevet afprøvet i det kommercielle fiskeri i løbet af 2018 og 2019.

Et  andet redskab, som blev præsenteret, var skræmmekugler, som ligeledes er udviklet under FastTrack-projektet. Også her har forsøgsfiskeriet vist, at det virker efter hensigten.

– Det her redskab reducerer fangsten af torsk med 70 procent og rødspætter med omkring 25 procent. Og der er ingen reduktion i fangsten af jomfruhummer, fortalte Jordan P. Feekings.

Begge de præsenterede redskaber er altså med til at reducere uønsket bifangst i jomfruhummerfiskeriet. Men det er ikke det eneste positive, der er at berette om redskaberne.

– Begge redskaber reducerer fangsten af torsk. De fanger den samme mængde jomfruhummer, eller mere, i forhold til konventionelle jomfruhummerredskaber, og så er begge redskaber fleksible løsninger, som kan kobles af og på træk for træk. Derudover er begge løsninger lovlige at bruge nu, så det er bare med at komme i gang, lød det fra Jordan P. Feekings.

Prøvetank

Det norske forskningsinstitut SINTEF står for driften af prøvetanken i Nordsøen Forskerpark, og workshoppens deltagere blev inviteret med over for at se 3 forskellige selektive redskaber, mens forsker Junita Karlsen og seniorforsker Jordan P. Feekings fra DTU Aqua forklarede omkring omstændighederne ved redskabernes udvikling, og hvor godt de selekterer fiskernes fangst.

Workshoppen sluttede med en diskussion blandt deltagerne omkring udviklingen af nye redskaber og mulighederne for at få nyudviklede redskaber godkendt hos myndighederne.