Er Østersøtorsken holdt op med at vokse?

foto_torskWorkshop på Bornholm torsdag den 1. december 2016 fra 17.00 – 19.00 med efterfølgende middag.
Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Øernes Kaj 2, 3700 Rønne.
Tilmelding til Gitte Grønnegaard: 56 95 73 60 / gitte@bcff.dk

Forskerne ønsker bedre viden og forståelse for, om og hvordan Østersøtorsken udvikler sig. Derfor mærkes 18.000 torsk over de næste tre år.

Normalt har forskere aldersbestemt torsken ved at tælle årringe i torskens øresten. Siden 2013 har torsken i den østlige Østersø haft en svag tilvækst, hvilket har medført, at årringene er blevet sværere at tælle.

Mærkningen af de mange Østersøtorsk skal være med til at give forskerne et langt bedre billede af, hvordan Østersøtorsken har det, hvor meget den vokser, og hvor den bevæger sig. Det skulle i sidste ende gerne munde ud i en langt bedre bestandsvurdering.

I den forbindelse inviterer DTU Aqua i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO til en workshop i Rønne for at informere nærmere om mærkningsforsøget og for at få input fra fiskerne.

– Helt generelt er det vigtigt for os at have et godt samarbejde med fiskerne, så vi ved, hvad der rører sig. På denne workshop vil vi gerne informere om projekt Tabacod og fortælle om de udfordringer, vi oplever i forbindelse med projektet. Det siger sig selv, at det er vigtigt for os at få den mærkede fisk tilbage igen, og her er det jo, fiskerne kommer ind i billedet, siger fiskeribiolog Hans Olesen fra DTU Aqua.

Se mere om, hvad du skal gøre, hvis du fanger en mærket torsk her.

Fiskernes input

Ud over at informere om selve projektet og blandt andet fremvise de mærker, som torsken bliver mærket med, vil forskerne også gerne høre om eventuelle problemer fra fiskerne.

– Vi vil gerne høre fra fiskerne, om der kan opstå problemer i forhold til deres fangsthåndtering. Og om der er andre problemer i forhold til at opdage de mærkede fisk, siger Hans Olesen.

Forskerne ønsker også en dialog med fiskerne angående de mærkningsområder, som forskerne har udset sig.

– Det er fiskerne, der har fingeren på pulsen på det punkt. Altså om det er de rigtige områder, vi har udvalgt, og om det er de rigtige tidspunkter, vi fanger torsken til mærkning, siger Hans Olesen, som også har en bøn til fiskerne.

– Det siger sig selv, at vi helst ikke vil have fiskerne i halen på os, og fange torsken lige efter vi har mærket den. Vi ønsker de mærkede fisk retur, men de skal jo helst være i havet et stykke tid, så vi får noget brugbart data ud af dem.
FAKTA:

Hvis man fanger en mærket fisk:

* Gem hele fisken på is eller i fryser på havnen, så DTU Aqua kan hente den for at bestemme størrelse og køn og udtage ørestenene.

* Noter fangstdato, tid og sted samt redskab helst GPS koordinater

* Kontakt venligst DTU Aqua på telefon 2115 4253 eller mail tabacod@aqua.dtu.dk for at aftale afhentning af fisk, betaling af præmie etc.

 

Præmien udgør kr. 140 for torsk med et mærke og kr. 700 for torsk med to mærker.