Om DFPO

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations opgave er at fremme danske fiskeres interesser – det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere og markedsføring af fisk til forbrugerne.

Foreningen er således hovedorganisation for en lang række lokalforeninger, der via tre kredse indstiller og vælger formanden og medlemmerne af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Danmarks Fiskeriforening PO blev stiftet i maj 2014, da Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation lagde sig sammen.