Om DPPO

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Danmarks Pelagiske Producentorganisation er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet og tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for at sikre de bedst mulige vilkår for medlemmerne nu og i fremtiden.