Om DTU Aqua

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet.

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

DTU Aqua er den væsentligste leverandør af videnskabelig rådgivning om fiskeri og akvakultur til Fiskeristyrelsen og leverer desuden rådgivning til internationale organisationer m.v.

Instituttet har en lang tradition for samarbejde med fiskerisektoren og dens afledte erhverv.