Om netværket

Fisker-Forsker Netværket er organiseret af

–       brancheorganisationen Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

–       brancheorganisationen Danmarks Pelagiske Producentorganisation

–       forskningsinstitutionen DTU Aqua

Projektet  finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen