Om netværket

Fisker-Forsker Netværket er organiseret af

–       brancheorganisationen Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

–       brancheorganisationen Danmarks Pelagiske Producentorganisation-

–       forskningsinstitutionen DTU Aqua.

Projektet  finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.