Projekt Seal Safe – sælsikre torsketejner

Lotte Kindt-Larsen, DTU Aqua er ved at sætte en tejne ud i forbindelse med forsøgsfiskeri ved Bornholm. Foto: DTU Aqua

Projektet Safe Seal arbejder med udvikling af tejner til torskefiskeri. Formålet med Seal Safe-projektet er at videreudvikle eksisterende svenske tejner, så de fanger så mange torsk, at det er økonomisk rentabelt for kystfiskernes at bruge dem, samtidig med at sælerne forhindres i at få fat i fangsten.

Projektet har undersøgt forskellige typer tejner i forhold til fangstrater og sælsikkerhed. Desuden er der lavet forsøg med, om tejnerne skal ligge på bunden eller flyde i vandsøjlen, og hvilken lokkemad der tiltrækker flest torsk. Forsøgsfiskeriet har fundet sted ved Bornholm i samarbejde med en lokal fisker fra hans 9,9 meter fartøj.

En tejne kan fange næsten 10 kg torsk om dagen, når det går allerbedst, og det er vel og mærke hele og fine fisk, fordi tejnen effektivt holder sælerne væk fra fangsten. Det er en af de foreløbige konklusioner fra projektet Seal Safe, som har arbejdet med udvikling af tejner til torskefiskeri omkring Bornholm.

 

Tilfredsstillende gennemsnitlige fangstrater

Forsøgsfiskeriet er netop afsluttet, og projektleder Lotte Kindt-Larsen, DTU Aqua er nu ved at samle resultaterne.

– Overordnet har projektet vist, at det er muligt at få tilfredsstillende fangster med tejner i torskefiskeriet. Vi har beregnet, at en tejne skal kunne fange 4 kg torsk pr. dag for at være rentabel, og det har vi nået som et gennemsnit for tejnerne i forsøget. Men fangstraterne har varieret meget, selv med den bedste tejne. Generelt kan vi sige, at de bedste tejner i den dårligste periode ved Bornholm i gennemsnit kun fangede 2,4 kg torsk pr. tejne pr. dag, mens de fangede 9,9 kg torsk pr. tejne pr. dag i den bedste periode,  forklarer Lotte Kindt-Larsen.

Sælerne holdes ude

Når det handler om sælsikkerhed er konklusionen på Seal Safe klar: Sælerne kan ikke komme ind i tejnerne, og selv om de angriber dem, går de ikke i stykker. Tejner er fremstillet på Nexø Vodbinderi af nylontråd, og da det er helt udstrakt, kan sælerne ikke bide det over.

Sælernes adfærd uden for tejnerne – og torskens adfærd indeni – er dokumenteret med mange timers video, fordi alle forsøgstejnerne har været forsynet med et kamera. Videooptagelserne viser fx hvilke indgange torskene foretrækker, og hvordan sælerne ihærdigt prøver at få torsken ud.

Se tejner og undervandsfilm på Naturmødet i Hirtshals

På Naturmødet i Hirtshals den 18.-20. maj viser Lotte Kindt-Larsen forskellige typer tejner frem og fortæller mere om projektet. Man kan også se klip fra de undervandsvideoer, som er optaget ved tejnerne.

– Jeg håber, at der vil komme nogle fiskere forbi DTU Aquas stand på Naturmødet, så vi kan få en snak om, hvordan de ser på mulighederne i tejnefiskeri, og hvordan vi kommer videre med at løse sælproblematikken i forhold til fiskeriet, siger Lotte Kindt-Larsen.

DTU Aquas stand på Naturmødet ligger på Hirtshals Havn.