konference var ubetinget en succes

Mere end 100 forskere og redskabsteknologer var i uge 23 samlet i Hirtshals til en ugelang konference om redskabsteknologi, selektivitet og bæredygtighed i fiskeriet. Foto: Claus Kirkegaard

Over 100 forskere og redskabsteknologer fra store dele af verden var i uge 23 samlet til en konference på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals for at præsentere ny viden om blandt andet selektive redskaber, diskutere fiskeredskabers indvirkning på økosystemet og netværke med ligesindede.

Den ugelange konference bød på gode indlæg og diskussioner om redskabsteknologi og bæredygtighed. Der var dog også plads til sociale arrangementer

Konferencen hører ind under ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd og holdes i samarbejde med FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation – FAO. Der bliver afholdt møde hvert år, og i år var det altså DTU Aquas forskningsgruppe inden for fiskeriteknologi i Hirtshals, der var blevet valgt som vært. Og der var glæde at spore hos værterne efter en succesfuld afholdelse af konferencen.

– Det var ubetinget en succes med mange gode indlæg, diskussioner i dybden og etablering af kompetencenetværk. Og så er vi glade for, at det kunne lade sig gøre at holde sådan en stor event i Hirtshals. Det skyldes nok, at vores gruppe er internationalt kendt og anerkendt for vores arbejde med udvikling af selektive redskaber, lyder det fra lederen af forskningsgruppen i Hirtshals, seniorforsker Ludvig Ahm Krag.

Forskningsgruppen i Hirtshals har desuden et tæt samarbejde med fiskeri- og redskabserhvervet om at udvikle og afprøve nye fiskeredskaber. Derfor var der også deltagere fra erhvervslivet med på konferencen.

– Normalt er det kun forskere, der er med på sådan en konference. Men vi havde inviteret vodbindere, redskabsproducenter og fiskerierhvervet med. Det var virkelig godt, og blev vel modtaget af deltagerne, siger Ludvig Ahm Krag.

Verden rundt

Med så mange forskere og fiskeriteknologer fra stort set hele verden samlet i en uge i Hirtshals, kan det ikke undgås, at der kommer indlæg og præsentationer, som kan give gode idéer til forskningsgruppen i Hirtshals.

– På sådan en konference får vi set, hvad der findes af teknologier rundt omkring i verden, og hvordan de bruger dem, siger Ludvig Ahm Krag og fortæller, at selv om nogle præsentationer er fra andre fiskerier og på andre arter, end vi kender i Danmark, så kan man altid lære nyt.

– Selv om der er kørt forsøg med andre arter, så kan vi altid blive klogere på metode og design, som vi kan arbejde videre med i forhold til dansk fiskeri.

På samme måde er udlandet også blevet inspireret af forskningsgruppen i Hirtshals.

– Det var da sjovt at se, at nogle af de ting, vi har lavet her i Hirtshals, er folk begyndt at bruge andre steder i verden. Så har de måske bare modificeret redskaberne, så de passer til det specifikke fiskeri, siger Ludvig Ahm Krag.

Lys i redskaber

I forhold til den kommende landingspligt har der været fokus på selektivitet og selektive redskaber, men selektive redskaber er ikke kun sorteringsanordninger. Ved hjælp af lys kan man også minimere uønsket bifangst.

Fisk bruger primært deres syn, når de skal orientere sig i omgivelserne, og det kan udnyttes i udviklingen af ny fiskeriteknologi. Det er forholdsvist nyt at benytte kunstigt lys i forsøget på at nedbringe bifangsten, og på konferencen i Hirtshals blev der gjort status over, hvor langt udviklingen er nået.

– Lys i redskaberne er noget af det nye, og det har vi også haft med på konferencen. Det drejer sig både om lys på redskaberne og netmateriale, der er synligt for fisken. Vi fik set indlæg om fiskeribiologi, som også er en vigtig del af at udvikle selektive redskaber, for det er vigtigt at vide, hvordan fisk opfører sig i forskellige situationer. Så alt i alt har det været en succes, og vi er da stolte af, at vi fik afholdt en så vellykket konference her i Hirtshals, siger Ludvig Ahm Krag.

Sociale arrangementer

Det var ikke kun det faglige, der var programmet. Der var udarbejdet et socialt program, som blandt andet omfattede en middag foran den store akvarietank i Nordsøen Oceanarium og en udflugt til Rubjerg Knude.

– Vi var heldige med vejret den uge, konferencen blev afholdt. Mange var ved vandet om aftenen og nød de lyse danske sommeraftener. Og så havde vi også middagen foran akvariet, som var en kæmpe succes. Det er der nok ikke mange, der har prøvet før, lyder det fra en glad og lettet Ludvig Ahm Krag, efter afholdelsen af den vellykkede konference.

Fakta

Redskabskonferencen, som blev afholdt i Hirtshals i uge 23, var en af de største konferencer i ICES regi nogensinde. 101 forskere og redskabsteknologer samt 20 sponsorer fra 22 lande – heriblandt Canada, Kina, Korea, Tyrkiet og USA deltog i den ugelange konference, der blev afholdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals

Kilde: ICES.dk