Resultaterne af forskningen skal fortælles

Kommunikation

DTU Aqua har fokus på at blive bedre til at kommunikere resultaterne af forskningen ud, siger institutdirektør Fritz Koster. Foto: Ulrik Jantzen

Området har været nedprioriteret en tid, men kommunikation har nu fået mere fokus hos DTU Aqua.

Det er vigtigt for alle involverede parter, at resultaterne af den forskning og de aktiviteter, som foregår på DTU Aqua, bliver kommunikeret bredt ud. Det er man også klar over i instituttets ledelse, men omstændigheder har gjort, at området er blevet nedprioriteret i forhold til instituttets primære arbejdsopgaver.

– Begrænsningerne ligger i mangel på arbejdskraft. Vi har haft to nedskæringsrunder i 2010 og 2012, som kom, lige da vi skulle i gang med at integrere instituttet i universitetet. Vi var derfor nødt til at nedprioritere kommunikationen til fordel for den primære produktionsdel, siger institutdirektør Fritz Köster og nævner, at instituttet ikke har skåret ned på deres kerneområder.

– Monitering af fiskeribestandene, input til bestandsvurdering og rådgivning var områder, vi under alle omstændigheder ikke ville nedskære. Så vi var nødt til at skære andre steder – blandt andet i kommunikation, lyder det fra Fritz Köster, som dog kan glæde sig over, at der nu er økonomisk stabilitet på instituttet.

– Vores finansielle situation er nu forbedret, blandt andet på grund af EHFF samt flere eksterne projekter i andre områder end fiskeri. Og vi er kommet i gang med kommunikation blandt andet i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO i Fisker-Forsker Netværket, siger han.

Samfundet

Det er dog ikke kun fiskere og fiskerierhvervet, der har behov for kommunikation i forhold til den forskning, der foregår på DTU Aqua. Instituttet skal blive bedre til at kommunikere til samfundet generelt.

– Vi har en opgave med hensyn til kommunikation – ikke kun i forhold til fiskeriet gennem Fiskeri Tidend. Også i forhold til projektfortælling. Generelt er der en hel del fokus på, hvad der kommer ud af forskning. ikke kun gennem en kvote, men også i forhold til det omgivende samfund, erhvervet og så videre. Så her er der en opgave fra vores side, det er helt klart, fortæller Fritz Köster.

Instituttet er desuden bredt funderet og har opgaver inden for det rekreative fiskeri, ferskvandsøkologi, akvakultur og kommercielt fiskeri.

– Så vi har også en opgave i at finde ud af, hvordan vi skal prioritere vores ressourcer. Vores tilgang er, at vi prioriterer kommercielt fiskeri. Det er stadig det vigtigste område i instituttets arbejdsportefølje, siger Fritz Köster.