Samarbejde om tobisskraberen førte til justeringer

Skrabetogtet efter tobis i december måned er med til at afgøre, hvor stor tobiskvote de danske fiskere får. Foto: Fiskeri Tidende

December måneds skrabetogt efter tobis er en vigtig del af rådgivningen om næste års kvote. Derfor er det vigtigt, at de forskellige skrabere opfører sig ens, så der ikke er forskel på, hvordan de fisker.

– Jeg overtog projektet for lidt over et år siden. Her tænkte jeg, det er vigtigt, at det er fuldstændigt defineret, hvordan skraberen ser ud. Derfor gik vi sammen med Marine ingredients Denmark, Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO for at se, om vi kunne justere lidt på skraberen. Vi fik så i fællesskab kigget på, hvordan skraberen skal se ud, siger Henrik Degel, der er specialkonsulent i Sektion for Monitering og Data ved DTU Aqua.

Resultatet blev, at der nu er fire skrabere, der er helt ens, og som alle involverede i projektet er tilfredse med.

– Alle involverede kunne sige god for resultatet, og det var vigtigt for os. Vi har nu fire redskaber, der vejer det samme, tænderne har samme udformning, de er lavet i samme materiale, og der bliver brugt samme materiale, siger Henrik Degel om de nye skrabere.

– Men jeg vil godt understrege, at der kun er blevet lavet små justeringer på de eksisterende skrabere. Det var vigtigt, så vi stadig kan sammenligne data fra tidligere skrabetogter, siger han.

Flere fartøjer

I december 2017 blev området, hvor skrabetogterne bliver udført, udvidet betragteligt. Det medførte, at der skulle et fartøj mere med i projektet.

– Vi valgte, at vi ville udføre tobisskrab på nogle af de sydligere banker i Nordsøen, så vi blev nødt til at have to fartøjer med i skrabetogtet denne gang. Og sådan bliver det også fremover, siger Henrik Degel.

Hvert fartøj i skrabetogtet har en skraber, og så er der en reserve på hvert fartøj i tilfælde af, at der skulle ske noget med skraberen.

– Det er derfor, vi har fire skrabere nu. Alle, der har været med i projektet, er tilfredse med redskaberne, og de kan stole på, at de fisker ens og opfører sig på samme måde, siger Henrik Degel, som også kan fortælle, at der tidligere har været kamera på skraberen.