Tobis i fremtiden

Tobis fisker-forsker projektet, som vil gøre en forskel for dansk proteinfisk: Skal vi sammen tage udfordringen op?
Af Jan E. Beyer

Inden en lovende tobis sæson starter 1. april, vil jeg håbe, at såvel fiskere & industri og forskere vil tænke på de gange, hvor kvoten var 10 gange mindre og stille spørgsmål ved, hvad det er, der sker. Bliver det en god industri- eller proteinfisk sæson også næste år eller forsvinder kvoten ned i kulkælderen i 2018?

Alle er enige om stabilitet er vigtig for erhvervet, men der er nok mange, der tror, at man ikke kan gøre noget ved det. Selvfølgelig kan vi det, men det kræver, at vi bruger vores unikke fisker-forsker samarbejde i Danmark, vores fælles viden og erfaring, og de igangværende projektaktiviteter til at indse, hvor lidt vi alligevel ved om de mekanismer, der styrer tobisens adfærd i havet.

Med en sådan erkendelse kan man samles om et storstilet og langsigtet teknologisk forskningsprojekt, der vil gøre forskellen.

Hvad skal der gøres?

Det er naturligt, at nye projektideer starter med penge problemet. Men i virkeligheden er der jo penge nok i proteinfisk til at finansiere det ’rigtige’ projekt. Men hvordan finder vi frem til det rigtige projekt? Der skal omhyggelighed til, og den har både fiskere og forskere, men de skal have mulighed for at samarbejde om at udvikle det rigtige projektgrundlag. Starten kunne være, at en fisker-forsker proteingruppe får mulighed for at mødes indtil der opnås enighed om klare forventningsmål, før man går videre.

Det er vigtigt, at medlemmerne i en sådan gruppe kan repræsentere hele deres bagland og selv kan holde fast i at nå fælles langsigtede mål gennem fisker-forsker dialogen.
Det kræver tålmodighed og det er en udfordring, da de gode fiskere og de gode forskere allerede har fuldtidsjob med at overleve og takle deres mere kortsigtede problemer.
Hvad kan vi lære af fortiden?
Det kræver en lille gruppe. Kun 5-10 mand ellers bliver det umuligt at fastholde sådan en aktivitet efter et par møder. Det har vi nemlig prøvet med en større gruppe. Jeg tog initiativ til at starte sådan en fisker-

forsker aktivitet i 2012, og selvom vi kom et stykke ad vejen, så var vi ikke gode nok til at holde fast. Det er jeg overbevist om kan gøres bedre i dag, netop forbi omhyggeligheden i udviklingen af dansk fisker-forskersamarbejde er inde i en sund udvikling.

Hvis vi ikke passer på, så kan der igen gå 5 år.

Bragt i Fiskeri Tidende lørdag den 1. april 2017