Udsigt til magert tobisfiskeri i 2019

Tobisbestandens udvikling resulterer i en markant lavere tobiskvote i år. Dermed er der for andet år i træk tale om en lavere tobiskvote. Arkivfoto: Fiskeri Tidende

Fredag den 22. februar fremlagde ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – sin rådgivning for tobisfiskeriet for 2019. Tallene viser, at der for andet år i træk er udsigt til en betydelig nedgang i tobisfiskeriet sammenlignet med året før.

For område 1, som er det vigtigste fiskeområde for tobis, anbefaler ICES i 2019 en samlet fangst på 91.916 tons. I 2018 lød anbefalingen på 134.461 tons, så der er tale om en markant nedgang på 31 procent i forhold til sidste års rådgivning fra ICES.

– Bestanden af tobis har desværre ikke udviklet sig, som vi gerne vil have det, og vi må tage den biologiske rådgivning til efterretning. Vi må så håbe, at fangsterne kan afsættes til fornuftige priser, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

0-kvote igen
I område 2, der ligger langs den jyske vestkyst og op i Skagerrak, anbefales igen en 0-kvote med et moniteringsfiskeri på 5.000 tons.

Sidste år var den positive del af rådgivningen område 4, der ligger ved den britiske kyst. Anbefalingen lød sidste år på en er i år en samlet fangst på 59.345 tons. Desværre lyder rådgivningen i år på en 0-kvote.

– Det er en fortvivlende udvikling. De sidste par år har anbefalingen for Område 4 været en fangst på over 50.000 tons og i 2017 var kvoten for område 2 på over 175.000 tons. Det er naturen, som vi arbejder med og vi ved godt, at den kan vi ikke styre, men det er meget frustrerende, at alle vores gode hensigter med forvaltningen af fiskeriet ikke giver de fangstmuligheder, som er formålet, siger Svend-Erik Andersen

For Område 3, som for langt størstedelen er i norsk zone, lyder rådgivningen fra ICES på 133.610 tons.


Tobisrådgivningen for 2019

ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – offentliggjorde fredag den 22. februar rådgivningen for tobis 2019.

Rådgivningen er første skridt mod en TAC for tobis.

Den endelige udmelding kommer fra EU-Kommissionen og ventes i slutningen af marts måned. 

Område 1 91.916 tons
Område 2 0-kvote med et moniteringsfiskeri på maksimalt 5000 tons
Område 3 133.610 tons (Størstedelen er i norsk område)
Område 4 0-kvote med et moniteringsfiskeri på maksimalt 5000 tons

 

Fakta:

Tobis er en industrifisk, som anvendes til at fremstille fiskemel og -olie. Det er økonomisk en vigtig fisk for dansk fiskeri og fiskeindustrien. Tobis fanges i sæsonen fra den 1. april frem til skt. Hans.

Danmarks Fiskeriforening repræsenterer en del af de fiskere, der fisker industrifisk, og tobis landes til fabrikkerne i Thyborøn, Hanstholm og Skagen.